สายการบินใหม่ Ezy Airlines “อีซี่แอร์ไลน์” บินเชื่อมต่อเมืองหลักเมืองรองภาคใต้ โดยใช้หาดใหญ่เป็น Hub บินตรงสู่เบตง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส เริ่มให้บริการไตรมาส 4 ปี 2567 ด้วยสโลแกน “ง่ายทุกการเดินทาง”

20 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ผู้ให้บริการด้านอากาศยานและเทคโนโลยี บริษัทของคนไทย ประกาศเปิดตัวสายการบิน Ezy Airlines โดยมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของสายการบิน Ezy Airlines จากความเชี่ยวชาญในธุรกิจการจัดจำหน่ายอากาศยานขนาดเล็ก พร้อมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินกับสถาบันการบินพลเรือน กับ บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัทฯ มีการประเมินความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐาน ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ จำนวนประชากร การบินระยะสั้นข้ามจังหวัดในภาคใต้จึงตอบโจทย์ความต้องการในการเดินทางระหว่างจังหวัดที่สะดวก รวดเร็ว คล่องตัวด้วยเครื่องบินขนาดเล็ก 

Ezy Airlines มีรูปแบบการให้บริการทั้งเที่ยวบินแบบประจำ (Schedule Flight) และแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ด้วยเครื่องบิน Cessna 208B Grand Caravan Ex รองรับผู้โดยสารได้ 12 ที่นั่ง โดยใช้ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางการบิน (Hub) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ให้บริการสายการบินระยะสั้น เพื่อขนส่งผู้โดยสารเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลักและเมืองรองในภาคใต้ โดยมีระยะเวลาบินภายใน 60 นาที” มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและวิถีการเดินทางของคนพื้นที่ภาคใต้ ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มโอกาสการเดินทางข้ามจังหวัดในภาคใต้ สร้างแรงกระตุ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว โอกาสทางธุรกิจ แนวทางการทำธุรกิจใหม่ ๆ ในพื้นที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว นักธุรกิจและนักลงทุนเข้าถึงศักยภาพของจังหวัดเมืองหลักเมืองรองของภาคใต้ และสามารถเชื่อมต่อไปยังระดับภูมิภาคได้

Ezy Airlines มุ่งมั่นเป็นทางเลือกใหม่ด้วยการนำเสนอประสบการณ์ด้วยมาตรฐานบริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูง ภายใต้แนวคิด “เดินทางง่าย ตรงต่อเวลา สะดวกรวดเร็ว” ตั้งเป้าเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในภาคใต้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร สอดคล้องกับนโยบาย Smart Airport ของภาครัฐ โดยพร้อมให้บริการภายในปี 2567 ซึ่งในช่วงแรก Ezy Airlines เปิดให้บริการ 4 เส้นทางบิน  ได้แก่ หาดใหญ่ – เบตง  หาดใหญ่ – สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ – นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่ – นราธิวาส

ในอนาคต Ezy Airlines วางแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินในแต่ละเส้นทาง ขยายเส้นทางบินครอบคลุมทั่วทั้งภาคใต้ทั้งภาคใต้ตอนล่าง ตอนบน และขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย (ท่าอากาศยานลังกาวี, ปีนัง และ อีโป) อินโดนีเซีย และขยายธุรกิจ โดยใช้แนวคิดเดียวกันกับภาคใต้ในการกำหนดศูนย์กลางทางการบินเชื่อมจังหวัดเมืองหลัก เมืองรองในภาคอื่น ๆ ของไทยต่อไป