บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช เข้าพบรักษาการ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด นำโดย คุณธนา ธราภาค รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบภายในและการปฎิบัติตามข้อกำหนด กัปตัน จักรา ทองฉิม กรรมการผู้อำนวยการธุรกิจสายการบิน แลนดาร์ชแอร์ไลน์ และคุณชัชวีร์ สาครวิสัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและติดต่อประสานงาน ได้เข้าพบ นางสาว จรรยา ปัญจเพรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัย เพื่อแนะนำตัวบริษัทฯ และแลนดาร์ชแอร์ไลน์ รวมถึงได้หารือและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินกิจการการบินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อกำหนดของกรมท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ สายการบินแลนดาร์ช แอร์ไลน์ได้ตระหนักถึงศักยภาพของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและผู้เดินทางในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมไปถึงจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาค โดยบริษัทฯ พิจารณาที่จะเปิดให้บริการ การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลักและเมืองรองในภาคใต้ที่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 60 นาที โดยมีศูนย์กลางการบินอยู่ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ไปยังท่าอากาศยานต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้


M-Landarch led by Mr. Thana Tharapak visited Director of Nakhon Si Thammarat Airport

On Wednesday 14th, December, 2022 at Nakhon Sri Thammarat Airport,

M-Landarch Company Limited led by Mr. Thana Tharapak, Vice President of Internal Audit and Compliance, along with Capt. Jakara Thongchim, Managing Director of Landarch Airline Business, and Mr. Chatchavee Sakhornvisai, Senior Director of Business Development and Liaison, visited Miss Chanya Punjaperi, Government official for the Director of Nakhon Si Thammarat Airport and the head of the security group, to introduce the company and the airline business.

However, Landarch Airlines Airlines has realized the capability of Nakhon Si Thammarat Airport and travelers in Nakhon Si Thammarat Province including other provinces in the region, the company considers to open the service. The connection between main cities and sub cities in the South will serve within 60 minutes, with the main hub at Hat Yai Airport to various airports.