บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน

บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น2 ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด นำโดย คุณธนา ธราภาค รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบภายในและการปฎิบัติตามข้อกำหนด กัปตันจักรา ทองฉิม กรรมการผู้อำนวยการธุรกิจสายการบิน แลนดาร์ชแอร์ไลน์และคณะ ได้เข้าพบ นาวาอากาศโท บุญเที่ยง ค้ายาดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน นาวาอากาศโทสุรพงษ์ นาคธรรมรงค์ รักษาการผู้อำนวยการกองฝึกบิน คณะครูการบินและผู้บริหารศูนย์ฝึกการบิน เพื่อแนะนำตัวบริษัทฯ และสายการบินแลนดาร์ชแอร์ไลน์ รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางการฝึกอบรมบุคลากร ทางด้านการบินและเจ้าหน้าที่ช่างอากาศยานแบบ Cessna C208B Grand Caravan EX ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือน

ทั้งนี้ สายการบินแลนดาร์ช แอร์ไลน์ตระหนักถึงความสำคัญด้านมาตราฐานของบุคลากรทางด้านการบินในแขนงต่างๆ ของสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันการฝึกอบรมทางด้านการบินหลักของประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรด้านการบินที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทั้งในประเทศและระดับสากล การขยายขีดความสามารถในการฝึกบุคลากรด้านการบินให้ครอบคลุมบุคคลากรของอากาศยานแบบ Cessna C208B Grand Caravan EX จะเป็นประโยชน์ต่อวงการบิน ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ร่วมมือในทุกๆ ด้านกับทางสถาบันฯ เพื่อช่วยยกระดับบุคลากรในแวดวงการบินให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป


M-Landarch Company Limited visited Director of Hua Hin Flight Training Center Civil Aviation Academy

On Friday 16th, December 2022 at Meeting Room, Hua Hin Flight Training Center Civil Aviation Academy, M-Landarch Company Limited led by Mr. Thana Tharapak, Vice President of Internal Audit and Compliance, along with Capt. Jakara Thongchim, Managing Director of Landarch Airline Business visited Lieutenant Colonel Boontheing Kayadee

,Acting Director of Flight Training Center, and Lieutenant Colonel Surapong Narkthamrong, Acting Director of the Flight Training Division Faculty of Flight Instructors and Flight Training Center Administrators, to introduce the airline business and discuss the training plan for both operation and maintenance for Cessna C208B Grand Caravan EX follows the standard.

M-Landarch Airline concerns the significant of any standards in airline business and ensure that Landarch Airline will pass the international standard criteria. The company would like to expand the capability to train all staffs to cover every departments in the airline. The airline is willing to cooperate with every institution to increase the potential of every departments in the business.