บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ชร่วมจัดนิทรรศในงานวันทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้จัดงานวันทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2565 โดยทาง บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการนำเสนอ (MUAS) UAV อากาศยานไร้คนขับขนาดกลางซึ่งผลิตโดย AeroVironment’s ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทางทหารปืนใหญ่และบริษัทฯ นอกจากนี้ พล.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ปธ.คปษ.ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ.เป็นประธาน ร่วมชมนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีประจำการของเหล่าทหารปืนใหญ่ รวมถึงจัดแสดงนวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ทางทหาร


On December 16, 2022, at Artillery Center

Artillery Center has organized the Artillery Day 2022. M-Landarch Co., Ltd. participated in the exhibition by presenting UAV medium unmanned aerial vehicle produced by AeroVironment’s, United States, and exchanged knowledge between the artillery and the company.
In the exhibition, General Phumiphat Chansawang, Special Warfare Command Commander, visited all the booths including M-Landarch’s