กัปตัน จักรา ทองฉิม สายการบินแลนดาร์ช แอร์ไลน์

“จากประสบประการณ์ทางด้านการบินมากกว่า 30 ปี ทั้งในฐานะนักบินผู้ควบคุมอากาศยานและผู้บริหารสายการบินที่ให้บริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ผมมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า สายการบินแลนดาร์ช แอร์ไลน์ ของเราจะเป็นสายการบินที่ดีที่สุดที่ให้บริการด้านการบินแก่ท่าน โดยการยึดมั่นถึงพันธกิจที่สำคัญที่สุดต่อผู้โดยสาร ทั้งในแง่ความปลอดภัย คุณภาพ การตรงต่อเวลา และความน่าเชื่อถือของการให้บริการ เราจะเป็นสายการบินที่เชื่อมต่อพื้นที่ภาคใต้เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ จากเวลาบนท้องถนน 3-8 ชั่วโมง เป็นการเดินทาง ทางอากาศภายในเวลา 25-50 นาที ความปลอดภัยและเวลาของท่าน คือการบริการของเรา ”

กัปตัน จักรา ทองฉิม: กรรมการผู้อำนวยการ ธุรกิจสายการบิน บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด

• นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 28, นักเรียนนายเรือรุ่น 85

• หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุ่น 64

• ศิษย์การบินทหารอากาศกำแพงแสน น.92-35-2

• หลักสูตรนักบินไอพ่น กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา (US NAVY Intermediate Advance Strike Pilot Training 1994-1995)

• อดีตนักบินและผู้บังคับฝูงบิน1 ร.ล.จักรีนฤเบศร ไอพ่น (AV-8A)

• ผู้บังคับฝูงบินแอร์ริเฮอร์ขึ้น-ลงทางดิ่งประจำเรือหลวงจักรีนฤเบศร แห่งราชนาวีไทย

• กัปตันเครื่องบินโบอิง 777 (สายการบินนกสกู๊ต)

• กัปตันเครื่องบินโบอิง 757/767

• ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบินสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน์