กัปตันจักรา ทองฉิม มุ่งมั่นพัฒนา Ezy Airlines ให้เป็นสายการบินที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาค

“กัปตันจักรา ทองฉิม” กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสายการบิน มุ่งมั่นพัฒนา Ezy Airlines ให้เป็นสายการบินที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาค

สายการบิน “Ezy Airlines (อีซี่แอร์ไลน์)” ดำเนินธุรกิจในการให้บริการเชื่อมต่อเส้นทางจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองโดยใช้ระยะเวลาบินภายใน 60 นาที ด้วยเครื่องบินที่มีความเหมาะสมกับสัดส่วนผู้โดยสารและสอดคล้องกับแนวคิดการเดินทางแบบ New Normal หรือแบบกลุ่มเฉพาะที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเดินทางของประชากรในภาคใต้ให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อระหว่างจังหวัดในภูมิภาคเดียวกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องเวลาและความซับซ้อนของขั้นตอนก่อนการเดินทางที่มากจนเกินไป เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารภายใต้แนวคิด Smart Airport ของสนามบิน

“กัปตันจักรา ทองฉิม” กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสายการบิน กล่าวว่า “สายการบินของเรา เป็นสายการบินที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคที่เน้นมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองหลักและเมืองรองในภูมิภาค โดยใช้ระยะเวลาบินภายใน 60 นาที ด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวกสบาย สไตล์ “Ezy Airlines (อีซี่แอร์ไลน์)”

ทั้งนี้ Ezy Airlines (อีซี่แอร์ไลน์) มีแผนเริ่มเปิดให้บริการด้านการบินในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2567 โดยในช่วงแรกจะให้บริการขนส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินไปยังท่าอากาศยานเบตง, ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และจะขยายเส้นทางบินไปยังท่าอากาศยานอื่น ๆ ในภาคใต้ต่อไป